Västanåskolans Ekonomiska Förening

Västanåskolans Ekonomiska Förening är Huvudman och svarar för driften av förskolan och skolan. Styrelsen har regelbundna möten för att stämma av verksamheten. De som ingår i styrelsen har givetvis tystnadsplikt i frågor som rör enskilda elever eller är av annan känslig karaktär.

Förskolechef och rektor har det pedagogiska ansvaret för förskolans/skolans verksamhet.

Styrelsen är arbetsgivaransvarig och ekonomiskt ansvarig för verksamheten.

Som förälder i förskolan/skolan har man möjlighet till medlemskap i den ekonomiska föreningen. Styrelsen består delvis av föräldrar som väljs på det årsmöte som hålls på vårterminen varje läsår. Årsavgiften är 50 kr, första året betalas en insats på 100 kr. Elevplats i förskola/skola kräver inte medlemskap i föreningen!

QR kod för att betala medlemsavgift via Swish. Märk betalningen med Namn och epost-adress.

Swish-nr: 123 631 66 57.

Styrelsen 2022

Lotta Forsberg-Notschaele, ordförande: ordforande@vastanaskolan.se

Anna-Lena Melin, vice ordförande

Ulf Eneroth, kassör

Sofie Holmgren, sekreterare och informationsansvarig

Ola Byström, barn- och föräldraansvarig

Lena-Maria Vallrud, suppleant

Daniel Seijsing, suppleant

Dela den här sidan