Västanåskolan

Västanåskolan erbjuder kostnadsfri undervisning för elever i förskoleklass (6år) och grundskola åk 1-6 och den är öppen för alla.

Skolan följer Lgr22 och de nationella kursplanerna. Eleverna har lika många timmar som den kommunala skolan. Huvudman för skolan är Västanåskolans Ekonomiska Förening. Föreningen är icke vinstdrivande och allt eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten.

Skolan är underställd skolverkets tillsyn. Granskning av skolan genomfördes 2021 med godkänt resultat. Västanåskolan är partipolitiskt och religöst oberoende.

Ansökan om plats

Hör av er direkt till skolan via telefon eller mail om ni önskar plats vid Västanåskolan i förskoleklass (6år) eller grundskola åk 1-6.

Då skolan för närvarande är full går det bra att ställa sig i kö. Kontakta rektor. 

Urvalsregler

Läs om våra urvalsregler här.

Verksamheten

Västanåskolan ligger vackert till i den fina omgivningen i Nätra Överbygd. Här njuter vi av härliga grönområden med naturen ständigt närvarande.

Skolan som byggdes 1935 har under åren förändrats och varsamt renoverats för att anpassas till dagens behov. Klassrummen som är stora, ljusa och väl utrustade ger eleverna möjligheter till aktiv inlärning.

Inriktning

Skolan har allmän inriktning och fördjupar sig i lokalhistoria. Eleverna arbetar åldersintegrerat och har återkommande tema-arbeten.

Tema arbetet är Bifrostinspirerat eftersom detta arbetssätt har visat sig vara stimulerande och utvecklande för inlärning. Ett pass i veckan arbetar man i verkstäderna Ateljén, Skriverian och Laboratoriet.

I kärnämnena arbetar vi mera traditionellt och med vår höga personaltäthet (10 elever/lärare) följer eleverna sin personliga utvecklingsplan.

Bifrostinspirerad undervisning

”Vi är övertygade om att alla elever har oändliga möjligheter att både lära sig och utveckla olika förmågor och intelligenser. Om barnen ska lyckas beror det på oss och vår förmåga att väcka deras intresse. Det är en utmaning för oss, som gör att man hela tiden måste fråga sig själv vilka möjligheter man ger barnet och vilka möjligheter man inte ger barnet. För barn utvecklar inte kompetenser om inte möjligheterna finns i omgivningen.”

ur ”Bifrostskolan och mötet med Leonardo da Vinci” svensk översättning Birgitta Sohlman.

Läroplanen är naturligtvis vår ledstjärna i både kurser och verkstäder. Bifrost är fornnordiska och betyder regnbåge.

 

Upplevelsen

Upplevelsen kan vara en natur- eller kulturupplevelse och ger det grundläggande inspirationstemat.

 

Brainstorming

Genom brainstorming delas inspirationstemat upp i del- teman och kurser där eleverna aktivt ger förslag på vad de vill veta mera om.

 

Verkstäder

I Ateljén betonas det skapande arbetet både i bild och form.

I Laboratoriet ligger vikten vid experimenterande aktiviteter.

I Skriverian arbetas det med det skrivna och talade ordet genom att forska utifrån sina egna frågeställningar.

 

Dokumentation

I ”Lill-boken” samlar varje elev sin egen dokumentation om allt som rör temat. Lill-boken utvärderas vid terminens slut av eleverna själva, en kompis, föräldrarna och läraren.

I ”Stor-boken” dokumenterar hela skolan gemensamt arbeten som rör kurser och verkstäder. Stor-böckerna sparas på skolan och finns lätt tillgängliga för alla.

Dela den här sidan