Lämna klagomål

Prata med personalen

Vänd dig i första hand till den personal som är berörd. Om du inte blir nöjd kan du prata med förskolechefen eller rektorn. Känner du dig fortfarande inte nöjd så kan du kontakta styrelseordförande, eller skicka in ett klagomål till huvudmannen enligt nedan:

Skicka klagomål

Skulle du inte bli nöjd efter att ha pratat med personalen finns det två olika sätt att skicka in klagomålet:

  • Mejla in ditt klagomål till info@vastanaskolan.se
  • Skicka in dina synpunkter med den vanliga posten till adressen:

Västanåskolans Ek För

Västanå 106

893 91 Bjästa

Du kan vara anonym men då kan vi inte ge dig återkoppling.

Vad händer sen?

1) Efter det att ditt klagomål har registrerats hos oss får du en bekräftelse på att vi har mottagit det. Därefter skickas det vidare till den som är ansvarig för det som ditt klagomål handlar om.

2)När den ansvarige har bemött ditt klagomål skickas ett svar till dig. För att kunna skicka svaret måste vi ha dina kontaktuppgifter.Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Hur lång tid tar det?

När ditt klagomål har tagits emot och registrerats är vår ambition att du ska få ett snabbt svar, helst inom två veckor. I semestertider kan det ta längre än två veckor. I vissa fall kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Om du inte blir nöjd?

Om du som uppgiftslämnare inte finner åtgärderna tillfredsställande, kan du gå vidare till nästa instans. Om det gäller förskolan tar du kontakt med Örnsköldsviks kommun, som är tillsynsmyndighet. Gäller det skolan, går du vidare med ärendet till Skolinspektionen.

Lämna synpunkter

Dina synpunkter är värdefulla för vårt arbete. Om du har synpunkter på något gällande verksamheten, ta först kontakt med anvsvarig pedogog eller personal. Om du fortfarande har synpunkter tar du frågan vidare till rektor. 

Du kan även framföra synpunkter direkt till huvudmammen om så önskas.

Synpunkter och förslag till förbättring skickar du enklast via e-post till:

Vad händer med dina synpunkter?

Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra barnomsorg och skola.

Dela den här sidan