Öppen för alla

Västanå förskola och skola är öppen för alla. I den bästa av världar skulle vi kunna erbjuda alla barn och elever plats.  Dessvärre har vi inte den möjligheten, då vi kan ta emot max 3-8 barn födda varje år. För att säkerställa ett korrekt intagningsförfarande har vi urvalsregler, godkända av Skolinspektionen, och intagningsprinciper som vi följer.

Urvalsgrunder vid fler sökande än platser till skolan

Elever som går på Västanå förskola.

Syskonförtur. Syskonförtur omfattar elever som har ett syskon som går i Västanåskolan. Syskonförturen gäller för elever som lever i samma familj och bor på samma folkbokföringsadress.

Tänk på att en plats på skolan inte med automatik betyder att vi kan garantera skolskjuts. Läs mer här.

Huvudmannen har fattat ett beslut om att Västanåskolan har ett tak på max 45 elever. Detta för att kunna bibehålla den höga kvaliteten på undervisningen.

Urvalsgrunder vid fler sökande än platser till förskolan

Vi tillämpar samma kösystem som Örnsköldsviks kommun. Kötid är det som är den huvudsakliga grunden för urval inför erbjudande av plats i förskolan. Urvalsgrunder vid fler sökande än platser till förskolan:

  1. Kötid. Från det datum ansökan lämnas till kommunen.
  2. Syskonförtur. Vid lika kötid gäller syskonförtur. Syskonförtur omfattar barn som har ett äldre syskon som går i Västanå förskola eller i Västanåskolan. Syskonförturen gäller för barn som lever i samma familj och bor på samma folkbokföringsadress. 
  3. Geografisk närhet. Fristående förskolor ska vara öppna för alla barn. Men om det finns fler sökande barn än tillgängliga platser får dock förskolan (enligt Skolinspektionen) göra ett urval utifrån s.k.”närhetsprincipen” vilket kan leda till att barn som är folkbokförda i närområdet får förtur om det finns flera barn i kö med samma kötid.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl behöver plats i förskola för sin utveckling har rätt till plats enligt kapitel 8, §7 i skollagen.

Dela den här sidan